PRIJÍMAČKY na školský rok 2019-2020

sa uskutočnia v ATELIÉRI

 

DŇA 13.júna  2019 vo štvrtok  od 15,00 hod do 17,30 hod.

 

V priestoroch nášho Ateliéru,Vodná 20

Senec ,smerom na futbalový šadión

na štúdium prijímame deti od 5 rokov.

 

Prídite s nami kresliť,maľovať,modelovať  - .tvoriť :

Tešíme sa na Vás!