Školské prázdniny 2016/2017
 
Jesenné prázdniny
28. október – 31. október 2016
vyučovanie sa začína 2. novembra 2016 (streda)
 
Vianočné prázdniny
23. december 2016 – 5. január 2017
 
vyučovanie sa začína 9. januára 2017 (pondelok)
 
Polročné prázdniny 3. februára 2017 (piatok)
vyučovanie sa začína 6. februára 2017 (pondelok)
 
Jarné prázdniny
20. február – 24. február 2017
 
vyučovanie sa začína 27. február 2017 (pondelok)
 
Veľkonočné prázdniny
13. apríl – 18. apríl 2017
vyučovanie sa začína 19. apríla 2017 (streda)
 
***
 
-Dva razy ročne pripravujeme výstavu prác žiakov. Sú to Vianočná a Letná výstava.
-Najmenej dva razy ročne organizujeme exkurzie na aktuálne výstavy a za kultúrnymi pamiatkami doma a v blízkom zahraničí.
-Počas celého roka sa naša škola aktívne zúčastňuje na výtvarných súťažiach.