MODELOVANIE

Dňa 27.mája v pondelok ,budú mať možnosť  žiaci, ktorí chodia do skupín v stredu  ( ktorákoľvek skupina)

Prísť do ATELIÉRU na hodinu modelovania v čase od 15,00 -16,30 hod.